neděle 12. června 2016

Týdenní výklad s kartami Mořských panen od 13. 6. - 19. 6. (pondělí - neděle) Docenění svých skutečností.

Lunární kalendář pro tento týden:
Pondělí: Atmosféra v tento den může vnést zásadní zlom do řešení projektů, obchodů a do dlouho se vlekoucích záležitostí. Na poli vztahů získáme příležitost pochopit a domluvit se s lidmi, kteří nás zajímají.
Úterý: dejme si pozor na to, co říkáme a hlavně komu to říkáme. Slova nám z úst vyklouznou rychleji, než stihneme si uvědomit jejich význam.
Středa: Ta nás na tobogánu událostí zase houpne zpátky do pohody a do příjemného vystupování. Dobře se domluvíme s lidmi a na úřadech. Můžeme uzavřít dobré obchody a složit zkoušky. Na obličej aplikujeme vyživující pleťové masky - pomáháme pleti i popíjením rajčatové šťávy.
Čtvrtek: Naše nápady budou stát za realizaci. Od okolních lidí nečekejme dodržení klasických rituálů. Improvizace bude víc než přínosná.
Pátek: všimněme si toho, coo je nějak jinak nebo co se vymyká normálu. Můžeme najít ztracená věci, ale také odhalit to, co je skryté mezi řádky a to jak v práci, tak ve svých vztazích. Zaměřme pozornost na kořenovou zeleninu, která potřebuje dostatek vláhy a rostliny přihnojme.
Víkend: Dny volna mohou být poněkud roztřesené. Jako by nikde nebyl k dispozici ten správný klid a nikde žádné pořádné útočiště. Výhodou bude, že se nám ukáže to, co si máme uvědomit. Podívejme se na věc z té lepší stránky. Čím si toho více uvědomujeme, tím lépe můžeme v budoucnu jednat. Výtky berme konstruktivně. Z jídelníčku se snažme vynechat mastná jídla, maso a ovoce.

Při výkladu vypadla obrácená karta Sny (Živé sny, poselství snů a jejich přínos). - Platí pro celý týden.Zpěv: O čem mořské panny sní? Tak jako lidé, i jejich sny jsou někdy jasnější, než náš skutečný život. Je v nich velké množství svobody, objevování, symbolů a poselství. Někdy jsou naše sny voláním našeho ducha, který chce, abychom vzali v potaz to, o čem mluví duše a žádá nás, abychom žili více v mystice, kde si můžeme udělat více času sami na sebe. Kde můžeme tvořit, vysnít si  a stvořit způsob svého sebevyjádření a kde naprosto jasně vnímáme poselství z říše podvědomí schovaného hluboko v srdci našeho Já. Mořské panny nemohou vždy lidi dostihnout, když jsou na souši a nejsou na místě pro ně snáze přístupném a třeba zrovna někteří tak často nesní, nevizualizují si a jsou neustále soustředěni a pevně napojeni na svůj pravý mozek - mysl - ego. Přesto je s námi navazováno spojení různými způsoby jako jsou například sny. Ty nám sdělí, co je třeba nechat jít, co je tím, co nás fascinujje a žene kupředu, co je tím po čem toužíme. Sny jsou dalším životem a náš život odehrávající se ve spánku je stejně opravdový a reálný jako život, který žijeme po probuzení. Sny jsou tajuplné, proměnlivé a mají velký vliv, ale mnoho lidí nevěnuje žádný čas ani myšlenky tomu, co jim každou noc popisuje jejich duše, učí a prospívá. Prociťte tyto dny sny, ale moc je neanalyzujte - je čas je procítit a dovolit jejich moudrosti a vedení prosáknout a propojit se s probouzejícím světem v nás. Mysl se bude tomu snažit dát význam, což nelze, lze jen pozorovat. Sledujte a prociťujte a po celý den žijte. Moudrost je opojná, mocná a může měnit životy, probudit nás, abychom vnímali písně naší duše.
Obrácená karta nám mluví o poruchách spánku, o probouzení se uprostřed noci, nechsopnost si zapamatovat vlastní sny a že můžeme mít pocit, že je něco mimo náš dosah.Spánek, který je mělký a přerušovaný - to vše se může odehrávat spolu s naším odmítáním toho, že v noci sníme a že sny něco znamenají. Změňme podmínky a okolí místa, kde spíme a své názory začněme zjemňovat. Máme sny a zprávy, které si přejí promluvit - sami a volně, bez ovlivňování, dotazů. Je jen na nás, jestli chceme dále neslyšet a nevidět.

Začátkem týdne připlouvá karta Ocenění mužnosti (Respektování mužů, přijetí mužského božství).Zpěv: Mnoho mužů trpí pocitem zmatku, studu a nejistoty, protože nevědí, kým mají být. Když jsou silní, dominantní a asertivní, tak riskují, že se na ně bude pohlížet jako na ty, co ovládají a jsou krutí. Mnoho mužů cítí, že jejich zranitelnost musí být schovávaná do jejich aktivního Já. Takového Já, které dává věci do harmonie, které ví, co dělat, které uspokojuje a ujišťuje, že je vše v pořádku. Pojetí maskulinity bylo bylo narušeno a kulturně přehodnoceno, stejně jako byl nabourán koncept ženskosti.. To nám nepřináší nic dobrého. Pro nás všechny je nezbytné, abychom získali posvátné aspekty zpět. Abychom vytvořili a povzbudili zdravé, zdravé jedinečné mužství, kterému je třeba dodat odvahu, podporovat ho a naslouchat mu. Existuje velké množství stereotypů o tom, jak se muži musejí chovat, tak jako se mají chovat děti, ženy atd. A všichni tím trpíme.
Jakmile k vám promlouvá tato karty a jste muž, je čas pochopit, přijmout a opravdu ocenit vyjádření vaší mužnosti. Zamyslete se nad svým dětstvím a mládím ještě před, než vám bylo doma, ve škole, ve společnosti, ve vztazích řečeno, kým jste  a co to znamená být mužem. Pouvažujte i nad možností, že vaše maskulinita byla tvořena tak, aby vás chránila. Možná něco z toho, co vás naučili, vyvolalo smutek, stud a možná vás utvrdilo v tom, že jste doposud nezažili, co znamená plná mužská autentická zkušenost. Mocný vnitřní vhled vám může poodhalit a ukázat kým opravdu jste, dodat odvahu, vyjádření, změnit svůj život. A zjistíte jaký je rozdíl v tom, když vás někdo učí kým být a vědět skutečnost kdo jste.Uprostřed týdne vyplouvá karta Krása (Půvab, nádhera, jednota formy a ducha).Zpěv: Krása, vnímání něčeho hluboce harmonického a lahodícího oku i duši je formou velkého božství. Krása se v některých případech považuje za lest, za něco čeho se dá dosáhnout a co lze vykouzlit jen pomocí líčidel, účesů, určitého chování a dalších forem přetvářek a maskování. Ale opravdová hluboká krása vychází z duše, která samu sebe zná. Krása není iluzí, ale projevem duše, která vyzařuje ven. A přání být krásná - znamená jednoduše touhu po tom, aby byly kladné rysy naší duše uznávané a respektované. Dnes jsou lidé velmi omezeni chápáním krásy jako takové. Krása se týká i těch, kteří jsou starší než my. Je v jejich bílých vlasech, v unavených očích, lze ji vidět v nesouměrnosti zranění a v nepravidelných rysech. S touto kartou k nám přichází uvědomění si vlastní krásy a přistupovat k ní jinak, než skrze nevidoucí oči kultury, která nám prodává strach, obavy, předsudky, že naše tvary naše tvář, pleť - nejsou dokonalé. Tato kultura vytváří společnost neurotiků, kteří se bojí odmítání, protože nejsou třeba mladí nebo sami  na sobě vidí spoustu chyb, s kterými se neumí smířit. Krása je mnohem hlubší. Má zářit, má se zvětšovat a stát se naším pravým Já.. Má být tak zdravá, jak jsme zrovna v tom okamžiku my. Krása mluví slovy, která nejsou jen pravdivá, ale laskavá a půvabná. Mluví skutky, činy. Vyživuje duše ostatních, podporuje je.
Jestliže se na sebe díváme očima, které vlastní krásu nevidí, pak snadno můžeme naši krásu přehlédnout a tím i ostatní. Neučme se opravovat chyby, ale přijmout je, jinak se nám krása ztrácí před zrakem, ale také tím přehlížíme důležitější úkoly. Je potřeba si uvědomit, že si naše tělo zaslouží úctu a čas.
Přiznejme si svou krásu a starejme se o ni. Ať už jde o vnitřní, tak tím i o vnější. Báječné k tomu jsou přírodní produkty. Je čas vytvořit vlastní formu  toho, o čem víme, že je čistým vyjádřením našeho vlastního Já.

A na konci týdne připluje karta Vnímavost ( Dovolte sami sobě přijímat! Dovolte si dávat!).Zpěv Panen: V tomto životě jste se už možná naučili, že když vám někdo něco nabízí, může v tom být i háček. Může se jednat o návnadu, ze které občas mohou vyplynout následky, když přijmeme to, co nám připadalo, že se výhodně nabízí a později zjistíme, že šlo o past. My mořské panny o tom víme své, protože jsme viděly naše družky, které se chytily na háček toho, co zprvu vypadalo jako lákavý pamlsek. Po té byly vytaženy a nechaly se zničit svou touhou získat to, po čem toužily. Existují i nabídky, kterou jsou činěny s otevřeným srdcem. Jsou i tací, kteří natahují ruce a v nich mají schovaný dárek a jediné, co si přejí, je radost, kterou mají z vašeho vztahu. Chtějí vás rozradostnit, uspokojit, obdarovat, zabezpečit a rozveselit. samozřejmě ne všechny dary jsou dávány se skrytými úmysly. V tomto případě vás my, mořské panny, žádáme abyste otevřeli svá srdce a vzali si to, co je vám teď tímto způsobem nabízeno. Dar, který je před vámi, ať už jde o peníze, lásku službu, je nabízen tak jak je. Představuje čirou radost osoby, která ho dává. Tímto způsobem učiní vaše vnímavost z této výměny posvátný akt. Jsou případy, kdy je dobré důvěřovat intuici a všímat si varování. Ale jsou situace, kdy je třeba se pohnout zvolna dopředu a naučit se přijímat. Teď je pro vás bezpečné přijmout s otevřeným srdcem to, co je vám nabízeno. Bude to ta nejpožehnanější výhoda - žádný dluh, žádný háček, žádné skryté požadavky. Pouze radostné přijetí toho, co je určeno právě vám.
Výklad: Nabídka bezplatné služby může směřovat vaším směrem. Brzy vám může být nabídnut dar lásky, přátelství, léčení či pouze radostného přijetí skupinou lidí, která je milující, příjemná a starostlivá. Láska a vám nakloněná štěstěna jsou na cestě k vám, v množství, v jakém se nikdy předtím neprojevily. Efektivně jste vyjádřili své touhy, ale místo radostného přijetí se na ně díváte s určitým podezřením.
Někdo vás hluboce miluje a přeje si vám nabídnout dary své lásky, nebo váš příbuzný udělal něco, aby vám pomohl. Láska má spoustu forem a podob. Přátelskou, oddanou, milující…
V tento okamžik k vám přichází Vesmír a přináší hojnost. Je teď na vás zda se otevřete a budete přijímat. Vnímavost je kvalitou vody. Buďte teď jako voda a dovolte dobru Vesmíru, aby si k vám našlo cestu. Nechte si znovu naplnit svůj pohár. Jste volní a můžete přijímat. Pro aktivní činnost pracujte s lehkostí a volností - bez zábran. Mějte více ctižádnosti a otevřete se. Pozor na neklid, roztěkanost, přílišnou výbušnost, vznětlivost, strach z jednotvárnosti a nevyrovnaného finančního života. Pozor na neopatrnost.

S Láskou a vděkem Fal :) ♥.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...